Bernát sógor


Piszok jó széna vót, azt a jó istenit
Sej, amikor bevertük a Bernát sógor fejit

Az én jó sógorom, a gülüfejű Bernát
A vásárra vitt vagy három mázsa lopott szénát

Piszok jó széna volt, de a frász se kérte
Haragudott is a jó Bernát sógor érte

Mondtam neki, sógor, ide figyelj, Bernát
Mi azér a jó istenér lopod te a szénát?

Nagy haragra gerjedt e szavakra Bernát
S két marokra fogta ő a szénarakó vellát

Azt hittem terefál, pé eszibe se vót
Fogtam erre egy nagy csesznye bunkót

Jöttem én akkor a nagy csesznye bunkóval
Addig a komám, a jó Tóni sógor tartogatta szóval

Végűmá nyócan is rugdostuk, mégse jött meg eszi
Így történt hogy betört a jó Bernát sógor feji

Mondom piszok jó széna vót, azt a jó istenit
Sej, amikor bevertük a vonaton a Bernát sógor fejit